ვინც მოვიდა, გაუმარჯოს!:)

Tuesday, March 2, 2010

ძახილი

მერაბ კოსტავას

როგორ გაუცხოვდი და როგორ გაუდაბურდი,ეს ბარაბას გზა არი, გევედრები დაბრუნდი!...როცა უფრო საშიში მოჩანს წინ რუბიკონი,ნეტა, რამ დაგავიწყა ერწუხი და დიდგორი...ნეტა, რამ დაგავიწყა უფლის ყველა იგავი,ისე მოგითარეშეს, თითქოს სხვისი იყავი...მართლაც რაღაცნაირი, გახდი უფრო ველური,აღარც გორდა გიჭრის და აღარც დავითფერული.აღარ მღერის ფრანგული, არ კისკასებს შიმშერი,თბილი სიტყვის სალბუნიც უკვე ვეღარ გიშველის.ხალიბისგან ნაწრთობი სული გქონდა მარადის,ასე რამ გაგიბზარა მტკიცე ფარ-მუზარადი...ვხედავ, შადიმანების ორგულობა-ღალატით,როგორც შაგრენის ტყავი, ისე დაპატარავდი...სადღა არი ფიცხელი შეძახილი სამასი,თავდადება ცოტნესი...ერთგულება საბასი...როგორ გაუცხოვდი და როგორ გაუდაბურდი,ეს ბარაბას გზა არი, გევედრები, დაბრუნდი.იცრემლება ტაძარი ნატყვიარი ფრესკებით,ნუთუ ამ სინამდვილეს წარიტაცებს ქვესკნელი...ნეტა, რამ დაგანათლა ტანჯვა და ფათერაკი,ნეტა, რამ ჩაგირღვია მტკიცე ჯაჭვის პერანგი...გაოხრებდნენ აქამდე, შენ კი მაინც გასძელი,ნუთუ არ გესიზმრება თორელი და მხარგრძელი...ხნავდი, სამკალს იმკიდი, თან ჭრილობებს იხვევდი,გეშინია თითქოსდა წარსულისკენ მიხედვის...სხვა სახმილით იწვოდი და სხვა ფიქრით ღელავდი,სხვა სინათლეს აფენდი ეგვიპტით თუ ელადით...აღარც ამირანი და არც ზღაპრული ყამარი,ნუთუ არ გესიზმრება დავითი და თამარი...შენ, სისხლისგან დაცლილი, დღემდე მაინც მოხვედი,ნეტა რამ დაგავიწყა იბერია...კოლხეთი...რტოებჩამოსხეპილსაც მოგითხარეს ფესვები,თუ სიმღერით კვდებოდი, ცოცხლდებოდი ლექსებით...შენი ვეფხისტყაოსნით. შენი დავითიანით,უფლის მადლით მოსილი მენატრები მთლიანი...მენატრები შეკრული, უძლეველი, დიადი,ლაღი-დარუბანდითგან ვიდრე ნიკოფსიამდი...ასე ხელებგაწვდილი, სხვა ოცნებით გართული,მენატრები ამაყი, მდიდარი და ქართული...თუმცა ერთადერთი ხარ, თუმცა მეიმედები,ნეტა, ამ ჯოჯოხეთში სად ვეძებო ედემი...სხვა სიმაღლეს ელტვოდი და სხვა აზრით ელავდი,სიბრძნით გაბრწყინებული ფაზისით და გელათით...იყალთო და ვარძია კვლავ გმოსავენ დიდებით,როგორც ლეგენდები და ზღაპრები და მითები...გაოხრებდნენ აქამდე, შენ კი დღემდე გასძელი,ფუძესმოწყვეტილები გეძახიან ტაძრები:როგორ გაუცხოვდი და როგორ გაუდაბურდი,ეს ბარაბას გზა არი, გევედრები დაბრუნდი!

No comments:

Post a Comment