ვინც მოვიდა, გაუმარჯოს!:)

Tuesday, March 2, 2010

სიურეალისტური სერენადა

გადუფრენიათ ცაზე წეროებს,დასაბამიდან გვზვერავს მესია...შეხედე!...ზეცა რა უმწეოა,უმწეოა და...მაინც ესვრიან.ისე ჩუმია, ისე ნაზია,მიუწვდომელი ცა-ეკლესია...შეხედე!...ღმერთო, რა ლამაზია,ლამაზია და...მაინც ესვრიან.ნუთუ სამყარო ოდენ ცრემლია,სიძულვილია...ოდენ გესლია?...ანდა ეს მიწა, რო ეცემიან,ოდენ სამარე და ერესია?!სული-ღრუბელი თეთრი კრავია,უფლის კრავია და...ქვიტკირია.შეხედე!...ზეცა რა მოძრავიადა ცათა შინა, გესმის?-ტირიან...

No comments:

Post a Comment